S 8443311765786

19 สิงหาคม 2561 นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการรับมอบ ความช่วยเหลือ ด้านปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนส่งมอบความช่วยเหลือ ไปยังพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์ชาวน่าน ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถนำส่งความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ จากบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ไปยังพื้นที่ประสบภัย ในอำเภอปัว สันติสุข ท่าวังผา เมืองน่าน ภูเพียง และเวียงสา

เป็นหญ้าแห้งจากคลังเสบียงของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ลำปาง และเพชรบูรณ์ รวม 1,800 ฟ่อน หรือราว 36,000 กก. พร้อมถุงยังชีพสัตว์ สำหรับสัตว์เล็ก สัตว์ปัก จำนวน 400 ถุง

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ขอมอบความช่วยเหลือนี้แด่พี่น้องชาวน่าน ขอให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ในเร็ววัน

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์