S 8417410294703

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย บริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจาน หมู่ 10 บ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี

 

ผลการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนหญ้าแห้งให้โคของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 16 ราย รวม 80 ฟ่อน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว รวม 7 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 51 ตัว รักษาสุนัขป่วยโรคพยาธิในเลือด 8 ตัว รักษาโคป่วย 1 ตัว และมอบเงินสดเพื่อจัดหาฟางสำหรับฝูงโคที่ติดเกาะในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา 40 ฟ่อน 1,000 บาท

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี