S 8408643090644

วันที่ 12 ส.ค. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดเจ้าหน้าประจำศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์.  ณ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงวันหยุดราชการ. ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค.2561. กรณีเกิดเหตุประสานเข้ามาทั้งที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และที่วัดเขาบันไดอิฐ ซึ่งปศุสัตว์ตั้งชุดเฉพาะกิจช่วยเหลืออพยพสัตว์ไว้...ติดต่อขอความช่วยเหลือโทรหัวหน้าด่านกันกันสัตว์ เพชรบุรี โทร 06-2446-2445‬ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 032 425 496 และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ โทร ‭089-919-2418‬


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี