S 8408635860400

12 สิงหาคม2561 เวลา 08.00 น. ทีมข่าวThaiPBS (ส่วนกลาง) ประสานขอข้อมูลกรณีที่มีสื่อบางช่องเสนอข่าวน้ำท่วมจมมิด 50 หลังคาเรือนที่อำเภอบ้านแหลม ที่บ้านบางลำภู ม.3 ต.บางครก นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม และนายอภินันท์ โอปะนะโสภิต ปศุสัตว์อำเภอ (ซึ่งลงพื้นที่ดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้แก่ไก่ชนจำนวนมาก และวัวประมาณ 10 ตัว) จึงได้นำทีมผู้สื่อข่าวไปดูข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นผลกระทบจากกรณีน้ำทะเลหนุนในช่วงขึ้น 14-แรม 3 ค่ำ ถ้าคลื่นลมในทะเลแรงน้ำทะเลจะหนุนสูง แต่ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเช้าปริมาณน้ำกับภาพที่ข่าวนำเสนอแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทีมผู้สื่อข่าวแจ้งว่าจะนำข้อเท็จจริงไปทำข่าวให้ถูกต้องต่อไป

 

และ ในวันนี้ (12 ส.ค.61 ) นายอำเภอบ้านแหลมพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลมและผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บางครกได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นทีหลังวัดบางลำภูซึ่งมีน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้ได้แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การอพยพสัตว์ การขึ้นทะเบียนด้านปศุสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์จำนวน 14 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี