S 8392593358958

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในบริเวณ ม.8 ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มอบถุงยังชีพสัตว์ 5 ราย และมีน้องวัวอพยพติดเกาะ 20 ตัว ที่ต้องช่วยเหลือเพราะน้องวัวผอม ในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนาสนับสนุนค่าฟางสำหรับน้องวัวฝูงนี้อีก 80 ฟ่อน สองพันบาท นอกเหนือจากจากหญ้าแห้งที่กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

 

ถึงเป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ แต่เพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้ปลอดภัย ได้มอบถุงยังชีพสัตว์ให้ประชาชนที่เลี้ยงโค สุนัข แมว ไก่ จำนวน 50 ชุด ที่โรงเรียนบ้านพุเข็ม ม.10 ต. แก่งกระจาน มีเกษตรกรเลี้ยงโค 16 ราย 260 ตัว ที่เหลือเลี้ยงหมาแมว ชาวบ้านต้องการทำหมันน้องหมาแมว จะดำเนินการในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จะลงมาช่วยทำหมัน รักษาเห็บหมัด บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ส่วนความเสียหาย...วันนี้ยังปกติ ไม่มีสัตว์ตาย

รวมพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน มอบถุงยังชีพสัตว์ ช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบด้านปศุสัตว์ 2 หมู่บ้าน 55 ราย โค 260 ตัว แมว 85 ตัว สุนัข 60 ตัว ไก่ 200 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี