S 8572879212979

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม โดย นายอรรถพล อัครจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอนาทม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ มอบฟางแห้งอัดฟ่อน แร่ธาตุก้อน วิตามิน ฉีดยาถ่ายพยาธิ วิตามินสำหรับสัตว์ ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฮด ต.ดอนเตย อ.นาทม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม