S 8532241066789

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมในพิธีมอบถุงยังชีพประทานฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายเเด่พระภิกษุสงฆ์ เเละเเก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาหว้า จำนวน 600 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม