S 8372897373337

5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยท่านเขต 4 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ,ผอ.กสส.นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม , ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นายสมชายอนันตจารุตระกูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมด้านปศุสัตว์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในจังหวัดนครพนมโดยมีพื้นที่ลงตรวจติดตามดังนี้

 

 1. ณ บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมานอำเภอนาแก
 2. ณ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม สรุปรายละเอียด ดังนี้
 1. สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ รวม 17,999 ตัว แบ่งออกเป็น
  • โค 7,722 ตัว
  • กระบือ 5,100 ตัว
  • สุกร 89 ตัว
  • แพะ 3 ตัว
  • สัตว์ปีก 5,0729
  • สุนัข 7 ตัว
  • แมว 6 ตัว
 2. แจกเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้ง จำนวน 38,000 กิโลกรัม หรือ1,900 ฟ่อน
 3. การดูแลสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ (ยารักษาโรค,ยาถ่ายพยาธิ,น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) 57 จุด
 4. ตั้งจุดอพยพสัตว์ จำนวน 1จุด ณ บ้านปากบัง หมู่ที่2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ด้านนายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้ให้ความช่วนเหลือด้านปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่28 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 อำเภอ 25 ตำบล 128 หมู่บ้าน เกษตรกร 3,324 ครัวเรือน

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสัตว์ จำนวน 200 ถุง เสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 12,000 กิโลกรัม และอาหารสัตว์ จำนวน 2,100 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ จำนวน 100ชุด นอกจากนี้อธิบดีได้สั่งการให้พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์และกำชับให้ทางปศุสัตว์จังหวัดติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรับมือหลังน้ำลดอย่างครอบคุมทุกมิติทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์