S 8399240894997

10 สิงหาคม 2561 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย (น้ำท่วม)พร้อมมอบหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์ ให้เเก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 70 ราย พื้นที่ หมู่ 1,3,4,8,10 ตำบลห้วยไผ่
และได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากอำเภอโขงเจียม จำนวน 70 ชุด เพื่อมอบให้กับเกษตรกร ณ.วัดบ้านห้วยไผ่ หมู่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี