S 8399240894997

10 สิงหาคม 2561 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย (น้ำท่วม)พร้อมมอบหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์ ให้เเก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 70 ราย พื้นที่ หมู่ 1,3,4,8,10 ตำบลห้วยไผ่
และได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากอำเภอโขงเจียม จำนวน 70 ชุด เพื่อมอบให้กับเกษตรกร ณ.วัดบ้านห้วยไผ่ หมู่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

S 8400871680155

11 สิงหาคม 2661 07.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศจ.อุบลราชธานี นายณรงค์กร เกษมสุข ผอ.ศูนย์ฯวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ มอบเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ณ คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล บ.หาดคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี