S 8564820308449

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ จัดพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง ๘ อำเภอ ของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วยหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน ๑,๐๐๐ ฟ่อน โดยมีนายอำเภอปากคาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย อุดรธานี เลย มหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ