S 8526879329993

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น.สนง.ปศจ.บึงกาฬ โดย น.สพ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศจ.บึงกาฬร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายและ สนง.ปศอ.ศรีวิไล พร้อมนายนพดล จอมเพชร นายอำเภอศรีวิไล มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนพระราชทานจำนวน 200 ฟ่อนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติดังนี้

 

  1. ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล
  2. ต.นาสงห์ อ.ศรีวิไล
  3. ต.นาสะแบ่ง อ.ศรีวิไล
  4. ต.นาแสง อ.ศรีวิไล

รวมเกษตรกร 81 ราย โค 288 ตัว กระบือ 121 ตัว รวม 409 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ