S 8521746709877

วันที่ 4 กันยายน 261 เวลา11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ โดย น.สพ.ดร สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ส่งมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนพระราชทานจำนวน 200ฟ่อน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ดังนี้

 

  1. บ.บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ
  2. บ.แสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ
  3. บ.ท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ
  4. บ.โนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง

รวมเกษตรกร 52 ราย โค 122ตัว กระบือ 220ตัว.

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ