S 8387439418545

วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 8.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ต่อไป ณ อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร