S 8387380566920

วันที่ 8 ส.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน "มอบถุงยังชีพและหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้เกษตรกร โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร