pic02

วันที่ 4 ต.ค.2560 เวลา 13.00น. นายพรพจน์  เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยชลประทานสระแก้ว, ปภ.จ.,ปศ.จ  ,นอภ.เขาฉกรรจ์ ,หน่วยทหาร ,ตำรวจภูธร จ.,นายก อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ โดยตรวจความพร้อมอ่างเก็บน้ำภูเงิน ต.พระเพลิง เพื่อเก็บน้ำป้องน้ำท่วมพื้นที่ด้านล่าง และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ม.5 บ้านโคกข้าวเหนียว ต.หนองหว้า พร้อมรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งคลองพระสะทึง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายชลประทานสระแก้ว ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด มอบ ปภ.จ.,นายอำเภอ และ อปท. ติดตามการแจ้งเตือน และประสานหน่วยทหารในการช่วยเหลือประชาชน กรณีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และติดตามสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสูภาวะปกติ