pic01

วันที่ 10 ต.ค. 2560  เวลา 11.00น ทีมงานสนง.ปศอ.เมืองลพบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ม.4 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมจนท.ปศุสัตว์นำเวชภัณฑ์ ยา วิตามิน น้ำยาฆ่าเชื้อ มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อนำไปใช้อย่างดียิ่งต่อไป