pic02

วันที่ 8 ตุลาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมเกษตรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหนองกระเบียน หมู่ที่ 5,6,8 โดยมีผู้ใหญ่สมคิด สีจันดี ผู้ใหญ่บ้านหนองตะโก หมู่ ๘ ตำบลหนองกระเบียนร่วมปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ยาซองสำหรับสัตว์ปีก,สุกร  และ แร่ธาตุก้อนสำหรับโคเนื้อ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 11 ราย โคเนื้อ 230 ตัว สัตว์ปีก 120 ตัวและสุกร 12 ตัว