pic01

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เกิดอุทกภัยและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เบื้องต้นได้มอบเวชภัณฑ์ยาปฎิชีวนะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรถ้าพบสัตว์เลี้ยงมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีสัตว์ปีกป่วยหรือตายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที