pic01

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1 ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เกิดอุทกภัยและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เบื้องต้นได้มอบเวชภัณฑ์ยาปฎิชีวนะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หมู่1 ต. หนองเมือง อ. บ้านหมี่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถ้าพบสัตว์เลี้ยงมีปัญหาทางด้านสุขภาพให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี