pic01

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกสำโรงออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เกิดอุทกภัยและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โครงการ 9101 ในพื้นที่ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีเบื้องต้นได้มอบเวชภัณฑ์ยาปฎิชีวนะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรถ้าพบสัตว์เลี้ยงมีปัญหาทางด้านสุขภาพให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี