S 7148472058141

รายงานผลการปฎิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทีมสงขลา 6 (HHU1) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ข้าราชการบรรจุใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา โดยเข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน 39 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่เข้าช่วยเหลือดังนี้

โคเนื้อ จำนวน 388ตัว ไก่ 720 ตัว เป็ด 130 ตัว สุนัข 18 ตัว

 

สุขภาพสัตว์อยู่ในสภาวะปกติ ทางหน่วยแจกวิตามินและยาบำรุงชนิดละลายน้ำ ยาถ่ายพยาธิชนิดป้อน และยาปฏิชีวนะชนิดละลายน้ำ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มีระดับน้ำลดลงกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างในพื้นที่แปลงหญ้า และอาหารหยาบในพื้นที่ไม่ขาดแคลนเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมเก็บสำรองฟางแห้งไว้ เกษตรกรในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์