S 7148360312103

วันที่ 15 ธ.ค. 60 จ.นครศรีธรรมราช ทีมที่5 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของ สนง.ปศอ.ชะอวด เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 9 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด ได้เข้าช่วยเหลือและให้บริการด้านสุขภาพสัตว์กับเกษตรกรจำนวน 13 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. โคเนื้อ จำนวน 166 ตัว ไม่พบสัตว์ป่วย โดยภาพรวมคะแนนร่างกาย BCS ~3.0-3.25 ได้ให้บริการฉีดยาบำรุง จำนวน 12 ตัว (7.23%)และบริการฉีดยาถ่ายพยาธิ จำนวน 42 ตัว (25.30%) และบริการล้วงตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์จำนวน 1 เคส ประวัติสัตว์: แม่โคท้องที่ 6 ไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด (คลอด มี.ค.60) ล้วงตรวจพบว่า รังไข่ด้านซ้าย ขนาด 2.5*2*2 ซม. มี CL, รังไข่ด้านขวา ขนาด 1.5*1*1 ซม มี small follicle จึงได้แนะนำให้ฉีดฮอร์โมน PG 1 เข็ม และฉีดวิตามินบำรุง Catosal , AD3E ต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  2. ไก่ จำนวน 156 ตัว
  3. เป็ด จำนวน 9 ตัว
  4. สุกร จำนวน 24 ตัว
  5. สุนัข จำนวน 15 ตัว
  6. แมว จำนวน 2 ตัว
  7. สัตว์ชนิดอื่น : นก จำนวน 5 ตัว
  • บริการแจกวิตามินและแร่ธาตุรวม จำนวน 36 ซอง ยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกปาก จำนวน 75 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 9 ก้อน และพรีมิกซ์เอเด็คเอ็ม จำนวน 12 ขวด
  • พื้นที่ ม.9 บ้านเกาะแซะ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีน้ำท่วมขังอยู่ในช่วงระยะเวลา 3-15 วัน ปัจจุบันระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
  • พื้นที่ ม.9 บ้านเกาะแซะ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด ไม่พบสัตว์ป่วย,โรคระบาดสัตว์ ส่วนอาหารสัตว์ยังมีเพียงพอครับ


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์