S 7148345415352

รายงานผลการปฎิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทีมนครฯ 6 (HHU กาญจนบุรี) ร่วมกับ สนง.ปศอ.เมืองนครฯ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 1,3,7,10 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน 32 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่เข้าช่วยเหลือดังนี้

  1. โค 186 ตัว ฉีดยาบำรุงและถ่ายพยาธิไป 94/186 ตัว คะแนนร่างกาย (BCS) โดยภาพรวมอยู่ที่ 3/5
  2. ไก่ 40 ตัว
  3. แมว 1 ตัว

 

  • แจกวิตามินซอง 122 ซอง วิตามินน้ำ 45 ขวด แร่ธาตุ 1 ก้อน ยาป้อนถ่ายพยาธิ 71 ขวด
  • ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อาหารหยาบในพื้นที่ยังมีพอเพียง


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์