S 7148006893442

รายงานผลการปฎิบัติงานวันที่ 15 ธันวาคม 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทีมสงขลา 3(DHHU พัฒนานิคม) ร่วมกับ สำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ กระแสสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 2, 3, ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยเข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์กับเกษตรกรจำนวน 8 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่เข้าช่วยเหลือดังนี้

  • โคเนื้อ 40 ตัว พบโคป่วยถ่ายเหลวและพบลูกโคที่อาศัยอยู่บนถนนช่วงน้ำท่วมถูกรถชนเป็นแผลบริเวณใบหน้าและลำตัว จึงได้ทำการรักษาและติดตามอาการ ไม่พบโคผอมหรือขาดสารอาหาร ประมาณร้อยละ 80 มีคะแนนร่างกาย(BCS) อยู่ที่ 2.5-3 ทำการส่งมอบยาป้อนถ่ายพยาธิ 21 ขวด ขี้ผึ้งทาแผล 1 ถุง แร่ธาตุก้อน 10 ก้อน
  • ไก่ 30 ตัว ได้ให้วิตามินแร่ธาตุชนิดผงละลายน้ำ/อาหาร 10 ซอง วิตามินชนิดน้ำ 1 ขวด ยาปฏิชีวนะชนิดผง 2 ซอง
  • สุนัข 3 ตัว แมว 1 ตัว ได้ทำการรักษาสุนัขป่วยและเป็นไรขี้เรื้อน เกษตรกรพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังได้รับบริการ

 

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ร้อยละ 90 กลับเข้าสู่ภาวะปกติและไม่พบสัตว์สูญหายหรือตายจากภาวะน้ำท่วม


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์