S 7147997920867

วันที่ 15 ธ.ค. 60 จ.นครศรีธรรมราช ทีมที่ 8 (ชุดปฏิบัติการพิเศษเขต 7) ร่วมกับ สนง.ปศอ.พรหมคีรี เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี ได้เข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน 23 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่ได้เข้าช่วยเหลือ ดังนี้

  1. โคเนื้อ 123 ตัว โดยภาพรวมคะแนนร่างกาย BCS~ 2.0 ได้ให้บริการฉีดยาบำรุงและยาถ่ายพยาธิ 55 ตัว โคส่วนใหญ่ประมาณ 60% ของฝูงมีอาการถ่ายเหลว มีปัญหาโรคผิวหนังจากแมลงดูดเลือด โดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตา มีประมาณ 80% ของฝูง และมีปัญหาผสมติดยาก ประมาณ 5% ของฝูง
  2. ไก่ 760 ตัว
  3. เป็ด 2,121 ตัว
  4. สุนัข 1 ตัว
  5. แมว 1 ตัว

 

รวมจำนวนสัตว์ที่ได้เข้ารับบริการทั้งสิ้นรวม 3,006 ตัว แจกยารักษาโรค 271 ซอง วิตามินและแร่ธาตุรวม 236 ซอง ยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกปาก 143 ขวด และแร่ธาตุก้อน 25 ก้อน

พื้นที่ หมู่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงจนเข้าสู่ภาะปกติแล้ว แต่ยังพอจะมีร่องรอยน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกะทะของ อ.พรหมคีรี จึงทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับ 2 เมตร และท่วมขังนานกว่า 1 อาทิตย์ กรณีการอพยพสัตว์ ต้องย้ายสัตว์ไปอยู่บนทางหลวงชนบท

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์