S 7147399015255

วันที่ 15 ธ.ค. 60 ทีมพัทลุง ร่วมกับ สนง.ปศอ.ควนขนุน เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ต.ทะเลน้อย และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน ได้เข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน 5 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่ได้เข้าช่วยเหลือ ดังนี้

  1. โคเนื้อ 10 ตัว โดยภาพรวมคะแนนร่างกาย BCS~2.75- 3
  2. กระบือ 8 ตัว
  3. ไก่ 300 ตัว
  4. เป็ด 25 ตัว

 

  • แจกวิตามินและแร่ธาตุ 10 ซอง 10 ขวด
  • ยาถ่ายพยาธิชนิดกิน 10 ขวด
  • ยาปฏิชีวนะ 10 ซอง

ติดตามเคสลูกกระบือป่วยด้วยอาหารท้องเสีย 1 ตัว ได้ฉีดยารักษาพบว่าอาการดีขึ้นไม่ถ่ายเหลวแล้ว กินน้ำ-อาหารได้ และทำการฉีดยาบำรุงพร้อมทั้งถ่ายพยาธิให้กระบือ 2 ตัว พื้นที่ ต.ทะเลน้อย และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 60 เป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นระดับน้ำได้ลดลงเรื่อยๆจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้เริ่มเห็นสันดอนกลางน้ำทะเลน้อยและหญ้าในทะเลน้อยโผล่พ้นน้ำกระบือสามารถว่ายไปกินหญ้าได้ตามปก

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์