S 7147102206383

วันที่ 15 ธ.ค. 60 จ.นครศรีธรรมราช ทีมที่ 7(DHHU4) ร่วมกับ สนง.ปศอ.หัวไทร เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร ได้เข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน 34 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่ได้เข้าช่วยเหลือ ดังนี้

  1. โคเนื้อ 274ตัว โดยภาพรวมคะแนนร่างกาย BCS~ 3-4
  2. ไก่ 380 ตัว
  3. เเป็ด 310 ตัว
  4. หมา 46 ตัว
  5. แมว 37 ตัว
  • แจกวิตามินและแร่ธาตุ 91 ซอง 4ขวด
  • ยาถ่ายพยาธิชนิดกิน 42 ขวด
  • แร่ธาตุก้อน 14 ก้อน

พื้นที่ ม.6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 60เป็นเวลาประมาณ 12 วันหลังจากนั้นระดับน้ำได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติมาประมาณ 5 วันที่ผ่านมา

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์