S 7147019937202

15 ธ.ค. 60 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ทีมนครฯที่ 3 ร่วมกับ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราชเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 2,3,4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง โดยเข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรจำนวน 27 ราย มีรายละเอียดสัตว์ที่เข้าช่วยเหลือดังนี้

  1. โค 170 ตัว ฉีดยารักษาโรคไป 2 ตัว
  2. ไก่ 178 ตัว
  3. เป็ด 50 ตัว

และแจกแร่ธาตุ 24 ก้อน ยาถ่ายพยาธิ 71 ขวด ยาซองละลายน้ำ 14 ซอง

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์