pic01

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน ,หน่วยdhhuจากปศุสัตว์เขต1 และกองร้อยข้าราชการบรรจุใหม่ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ต.บ้านโพ ,ต.วัดยม ,ต.บ้านแป้ง และต.บ้านพลับ ณ อำเภอบางปะอิน