S 7127218269024

เช้าวันนี้ (11 ธ.ค.) นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ทำพิธีตรวจปล่อยหน่วยเฉพาะกิจพิเศษฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับทีมข่าวก้าวเกษตรว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล และสัตวแพทย์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเยี่ยมเยียน ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้
หากพี่น้องเกษตรกรรายใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ หรือพบเห็นสัตว์ป่วย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มาของข้อมูล :
- ข่าวก้าวเกษตร https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721149158089205&id=384313785106079 
- ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์