25601104 2

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานนำจิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพเสบียงสัตว์ จำนวน  5,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ กรมปศุสัตว์  กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 4 พ.ย. 60