pic07

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์