S 7116960717299

9 ธันวาคม 2560 พันจ่าเอกนิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)แทนนายอำเภอระโนด นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด รับฟางแห้งที่สนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แจกให้แก่เกษตรกรเจ้าของกระบือ(ควายน้ำ)พื้นที่ตำบลบ้านขาว จำนวนประมาณ 2 พันกว่าตัวที่ประสบอุทกภัย

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา