pic01

8 ธันวาคม  2560  นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา  และชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจดูแลสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย ให้แก่เข้าของสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านขาวที่ประสบอุทกภัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา