S 7089085325364

4 ธค 60  เวลา  11:30 น.กรมปศุสัตว์จัดส่งหญ้าพระราชทาน  ถึงมือพี่น้องเกษตรกร อ.ระโนด  ด้วยความร่วมมือจาก  ศวอ. ชุมพร  ศวอ. สตูล นายอำเภอระโนด  นายก อบต.บ้านขาว และ ปศุสัตว์อำเภอระโนด  และทีมงานให้การสนับสนุนหญ้าแห้ง  620  ฟ่อน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์