pic02

วันที่ 18 มกราคม 2560 พล.อ.ดาว์พงษ์. รัตนสุวรรณ. องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงกระบือ ม.1 ม.6 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร มอบเสบี้ยงสัตว์. หญ้าแห้ง. เวชภัณฑ์ ให้ทีมสัตวแพทย์ดูแลสุขภาพสัตว์ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และนายสัตวแพทย์กิตติกรณ์ รก. ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รายงานความช่วยเหลือ พร้อมชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนที่เข้าช่วยเหลือประขาชน ส่งมอบกำลังใจแก่พี่น้อง อ.ระโนด จ.สงขลา

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์