แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562

ที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th