แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561

ที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th