พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก

รายงานและพยากรณ์ฝนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล

ภาพอินโฟกราฟิก

เตือนภัยลักษณะอากาศ

ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ พายุ “ปาบึก” (PABUK) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 05 มกราคม 2562
วันเสาร์, 05 มกราคม 2562
เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันนี้ (5 ม.ค. 62) พายุดีเปรสชัน “ปาบึก”... Read More...

สรุปผลการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยรายวัน ปี 2562

หน่วยสัตวแพทย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ร้อยเอ็ด

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.เพชรบุรี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ลพบุรี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สงขลา

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.น่าน

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สุราษฎร์ธานี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.พัทลุง

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อุทัยธานี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นราธิวาส

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ชุมพร

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ตรัง

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.กระบี่

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.แม่ฮ่องสอน

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สกลนคร

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครราชสีมา

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครพนม

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อ่างทอง

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.มุกดาหาร

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ชัยภูมิ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.พิษณุโลก

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.บึงกาฬ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ยโสธร

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ขอนแก่น

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ชัยนาท