พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก

รายงานและพยากรณ์ฝนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล

ภาพอินโฟกราฟิก

เตือนภัยลักษณะอากาศ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “นากรี” (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562)"
วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “นากรี”... Read More...

สรุปผลการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยรายวัน ปี 2562

หน่วยสัตวแพทย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ร้อยเอ็ด

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สุราษฎร์ธานี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ยโสธร

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.มหาสารคาม

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ชุมพร

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครพนม

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ขอนแก่น